th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Traditional Chinese Medicine Health Prevention

China Medical University (Taiwan)

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไต้หวันที่เปิดสอนวิชาการการแพทย์แผนจีนในระดับปริญญาเอก

Traditional Chinese
Medicine

ราคา

999

.-

ระยะเวลาเรียน

10 ชั่วโมง

เป้าหมาย

Re-Skill / Up-Skill, E-Certificate, Professional Career

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

MFU University, Chinese Medical University (Taiwan)

กลุ่มผู้เรียน

นักศึกษาปัจจุบันใน มฟล, บุคคลทั่วไป, นักเรียน, เยาวชน, แพทย์แผนจีน, บุคลากรทางการแพทย์

สาขา

Self Development, New Skills, Foundation

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

10 หัวข้อ

ทักษะที่คุณจะได้รับ

คอร์สเรียนนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา ทฤษฎีพื้นฐาน-แนวคิดทางการแพทย์แผนจีนแบบองค์รวม และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในขณะเจ็บป่วยและภายหลังการเจ็บป่วย เช่น โภชนาการบำบัด การกัวซา ครอบแก้ว การนวดกดจุด ตำรับยาจีนพื้นฐาน การฝึกสมาธิและการออกกำลังกายตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ไทเก็ก ปาต้วนจิ่น) เป็นต้น

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีพื้นฐาน-แนวคิดทางการแพทย์แผนจีนแบบองค์รวม และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นในหลักทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน
 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของทฤษฏีเส้นลมปราณทางการแพทย์แผนจีน
 4. สามารถนำวิธีการนวดกดจุด รมยา กัวซา ครอบแก้ว ไท่เก๊ก ยาจีนไปใช้ในการดูแลตัวเองและป้องกันโรคได้

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ดู VDO ครบ
 2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 70% ขึ้นไป

หมายเหตุ

สำหรับผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคอร์สนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พจ.9 ได้ที่หัวข้อสุดท้ายของคอร์สและใช้ประกอบกับ E-Certificate เพื่อยื่นเรื่องสะสมคะแนนวิชาชีพจากทางกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้ 7 คะแนน

เนื้อหารายวิชา

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนในคอร์ส Traditional Chinese Medicine Health Preservation ประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1. การนำหลักแพทย์แผนจีนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน
 2. คนโบราณดูแลการดูแลสุขภาพอย่างไร
 3. วิวัฒนาการของการดูแลสุขภาพ: ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 4. วิวัฒนาการของการดูแลสุขภาพ: สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์หยวน
 5. วิวัฒนาการของการดูแลสุขภาพ: สมัยราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง จนถึงปัจจุบัน
 6. การนำภูมิปัญญาโบราณด้านการดูแลสุขภาพมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 1. ทฤษฎีพื้นฐานสุขภาพของร่างกายและการดูแลสุขภาพตามพื้นฐานสุขภาพของร่างกาย
 2. พื้นฐานสุขภาพของร่างกายมีกี่ประเภท
 3. ผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพร่างกายแบบชี่พร่องและหยางพร่องควรดูแลสุขภาพอย่างไร
 4. ผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพร่างกายเลือดพร่องและอินพร่องควรดูแลสุขภาพอย่างไร
 5. ผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพร่างกายแบบเสมหะชื้น และร้อนชื้นควรดูแลสุขภาพอย่างไร
 6. ผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพร่างกายแบบชี่ติดขัดและเลือดคั่งควรดูแลสุขภาพอย่างไร
 1. แนวคิดของทฤษฎีเส้นลมปราณกับการดูแลสุขภาพ
 2. ทฤษฎีเส้นลมปราณหลัก 12 เส้น
 3. ทฤษฎี 8 เส้นลมปราณพิเศษ
 4. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของเส้นลมปราณในร่างกาย
 5. หน้าที่ของเส้นลมปราณของร่างกาย
 6. การใช้ทฤษฎีเส้นลมปราณในการดูแลสุขภาพ
 1. หลักการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการกดจุด
 2. เทคนิคการนวดกดจุด
 3. การนวดกดจุด 10 จุดสำคัญ
 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวดกดจุดในชีวิตประจำวัน – ช่วงเวลาเช้า
 5. การดูแลสุขภาพด้วยการนวดกดจุดในชีวิตประจำวัน – ท้องผูก
 6. การดูแลสุขภาพด้วยการนวดกดจุดในชีวิตประจำวัน – ออฟฟิศซินโดรม
 1. หลักการการดูแลสุขภาพและการประยุกต์ใช้ด้วยการกัวซา
 2. การเตรียมตัว วิธีการใช้งานและข้อควรระวังในการกัวซา
 3. สรรพคุณของการกัวซา: โรคลมแดด
 4. หลักการและสรรพคุณของการครอบแก้วเพื่อสุขภาพ
 5. การเตรียม ข้อควรระวัง และวิธีการครอบแก้ว
 6. การประยุกต์ใช้วิธีการครอบแก้ว: ปวดกล้ามเนื้อ
 1. หลักการและการประยุกต์ใช้การรมยาเพื่อสุขภาพ
 2. ขั้นตอนการเตรียม ข้อควรระวัง และกระบวนการรมยา
 3. การประยุกต์การรมยาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. หลักการและสรรพคุณของการแช่สมุนไพร
 5. ขั้นตอนการเตรียมและข้อควรระวังในการอาบสมุนไพร
 6. การอาบแช่สมุนไพรในชีวิตประจำวัน
 1. ยาจีนที่นิยมใช้สำหรับดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
 2. สูตรลับเฉพาะของความเป็นอมตะและความเยาว์วัยตลอดกาล
 3. ยาดองสมุนไพรสำหรับการบำรุงและดูแลสุขภาพ
 4. การบำบัดสุขภาพด้วยถุงหอมสมุนไพร
 1. วิธีเลือกอาหารบำรุงสุขภาพมารับประทานอย่างถูกต้อง?
 2. อาหารบำรุงสุขภาพจากสมุนไพรประจำฤดูกาล: ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
 3. อาหารบำรุงสุขภาพจากสมุนไพรประจำฤดูกาล: ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
 4. การดื่มชาสมุนไพรควรดื่มอย่างไร?
 1. ไท่เก๊กและศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 2. ไท่เก๊กตระกูลต่าง ๆ
 3. ข้อปฏิบัติ 10 ประการของไท่เก๊ก
 4. การสร้างพลังลมปราณของไท่เก๊ก
 5. ไท่เก๊ก 24 กระบวนท่า
 1. ปาต้วนจิ่นและศาสตร์การดูแลแพทย์แผนจีน
 2. ปาต้วนจิ่น: ทะลวงซานเจียว เสริมปอด ปรับระบบย่อยอาหาร ระบายความร้อน
 3. ปาต้วนจิ่น: เสริมภูมิคุ้มกัน ระบายตับ ปรับสมดุลไต สปาระบบอวัยวะภายใน

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

China Medical University (Taiwan)

Course reviews

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)

คอร์สเรียนสนุกมาก

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีพื้นฐาน-แนวคิดทางการแพทย์แผนจีนแบบองค์รวม และนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Thavatchai

Interesting Traditional Chinese Medicine

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

คอร์สนี้ ถ้าเรียนแล้ว สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ป้องกันโรค ดูแล-ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้งในขณะเจ็บป่วยและภายหลังการเจ็บป่วยได้เยี่ยมมาก ๆ ครับ

Santichai

Submit review

Traditional Chinese
Medicine

ราคา

999

.-

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ