th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Sports Massage Story

ดร. ธีรศักดิ์ บุญวัง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Sports Massage Story

ราคาพิเศษ 599.-

799.-

25% Off

ระยะเวลาเรียน

3 ชั่วโมง

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, e-Certificate

ประเภท

Modular course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มวิชาชีพ, บุคคลทั่วไป

สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การนวดทางการกีฬา

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

8 หัวข้อ

Sports Massage Story

ราคาพิเศษ

599

.-

799.-

25% Off

ระยะเวลาเรียน

3 ชั่วโมง

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, e-Certificate

ประเภท

Modular course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มวิชาชีพ, บุคคลทั่วไป

สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การนวดทางการกีฬา

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

8 หัวข้อ

คอร์สนี้มีอะไรบ้าง

ความหมาย ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ประโยชน์ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนวดทางการกีฬา คอร์สนี้ได้ย่อยเนื้อหาทั้งหมดมาให้คุณ คุณจะได้เรียนรู้และทดสอบความเข้าใจได้ด้วยตัวคุณเอง ทุกที่ ทุกเวลา และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบคอร์ส

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

คอร์สนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการนวดทางการกีฬา ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ประโยชน์ และทฤษฎีต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมให้ครบและผ่านตามเกณฑ์การเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคอร์ส

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1.   ผู้เรียนจะเข้าใจความหมายการนวดทางการกีฬา
 2.   ผู้เรียนจะเข้าใจข้อบ่งใช้การนวดทางการกีฬา
 3.   ผู้เรียนจะเข้าใจข้อจำกัดหรือข้อห้ามการนวดทางการกีฬา
 4.   ผู้เรียนจะเข้าใจคุณสมบัติของผู้นวดสำหรับการนวดทางการกีฬา
 5.   ผู้เรียนจะรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อแนะนำสำหรับการนวดทางการกีฬา
 6.   ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของหลักการกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
 7.   ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการนวดพื้นฐาน
 8.   ผู้เรียนจะเข้าใจประสิทธิภาพการนวดทางการกีฬา

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ระบบจะคิดคะแนนผ่านบทเรียนและกิจกรรมใน eBook 100%
 2. หากผู้เรียนมีคะแนนรวมต่ำกว่า 80% ไม่สามารถสำเร็จคอร์สและกดรับใบประกาศนียบัตร
 3. หากผู้เรียนมีคะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับ 80% สามารถสำเร็จคอร์สและกดรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

ถ้าหากคุณเรียนครบทั้ง 3 คอร์ส ซึ่งได้แก่ Sports Massage Story, Sports Massage Manners, และ Athletes’ Massage Application คุณสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรฉบับพิเศษได้อีก 1 ฉบับ!

เนื้อหารายวิชา

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนในคอร์ส Sports Massage Story ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายการนวดทางการกีฬา

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบ่งใช้การนวดทางการกีฬา

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดหรือข้อห้ามการนวดทางการกีฬา

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นวดสำหรับการนวดทางการกีฬา

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อแนะนำสะหรับการนวดทางการกีฬา

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

eBook รวบรวมคลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการนวดพื้นฐาน

Infographic รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการนวดทางการกีฬา

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

ดร. ธีรศักดิ์ บุญวัง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Course reviews

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)

Very good course

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

คอร์สนี้ เรียนจบไว เนื้อหาแน่น ได้ความรู้ติดตัวดีมาก ๆ ครับ อยากให้มีอีกครับ

academywplanding

Great sport massage story

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

ชอบมาก ๆ ที่คอร์สนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการนวดทางการกีฬา ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ประโยชน์ และทฤษฎีต่างๆ อย่างละเอียด เรียนจบสามารถเข้าใจทุกประเด็นได้ดีเยี่ยม

academywplanding

Submit review

Sports Massage Story

ราคาพิเศษ

599

.-

799.-

25% Off

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ