ขั้นตอนการดูวิดีโอย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ MFU Academy

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับชมวิดีโอย้อนหลังและการรับใบ Certificate MFU Academy

1.  เข้าเว็บไซต์  https://academy.mfu.ac.th/คลิกปุ่ม Login/Register

2. คลิก Sign in with MFU mail แล้วเลือก Email MFU ( เช่น 6XXXX@lamduan.mfu.ac.th)

3. ระบบจะเด้งกลับมา ให้ผู้เรียนเลื่อนลงมาที่ MFU Academy Course แล้วคลิกที่ Digital Learner 101

4. กด Enrol me เพื่อเริ่มเรียน

5. เมื่อกดที่ Enrol me แล้วจะขึ้นว่า You’re enrolled ก็สามารถเริ่มเรียนได้เลย  (ก่อนเริ่มเรียนจะต้องกด Enrol me ก่อน เพื่อที่จะกดรับใบ Certificate ได้หลังเรียนเสร็จ)

6. รับชมวิดีโอเเนะนำรายละเอียดวิชาเรียน

7.คลิกเพื่อเริ่มเรียนวิดีโอตามลำดับและทำแบบทดสอบในแต่ละวิดีโอ

8. เมื่อผู้เรียนดูวิดีโอและทำแบบทดสอบของบทนั้นๆเสร็จแล้ว ให้คลิกเพื่อดูวิดีโอในบทถัดไปได้เลย (วิดีโอและแบบทดสอบที่ผู้เรียนได้ดูและทำเสร็จไปแล้ว ถ้าหากกดย้อนกลับเพื่อเรียนซ้ำ จะต้องดูและทำแบบทดสอบของวิดีโอบทนั้นใหม่) (วิดีโอไม่สามารถกดเลื่อนได้)

8.1 . สัญลักษณ์ในวิดีโอ  (ทำแบบทดสอบ)  (ส่งคำตอบ)เพื่อทำแบบทดสอบในแต่ละวิดีโอ และท้ายวิดีโอ ผู้เรียนจะต้องกด submit เพื่อส่งคำตอบทุกครั้ง (ถ้าหากผู้เรียนลืมกด submit จะทำให้ไม่สามารถกดรับใบ Certificate ได้)

9. เมื่อเรียนและทำแบบทดสอบครบในแต่ละบท ก็จะสามารถกดรับใบ Certificate ของคอร์สเรียน Digital Learner 101 ได้ (ผู้เรียนจะขอรับใบ Certificate ได้ ต่อเมื่อเรียนและทำแบบทดสอบครบตามเกณฑ์ที่กำหนด)

9.1. เมื่อเข้ามาที่หน้าDownloand Certificate กดปุ่ม  คลิกเพื่อกดดูและกดดาวน์โหลดใบ Certificate ของคอร์สเรียน Digital Learner 101

ตัวอย่างใบ Certificate เมื่อสำเร็จคอร์สเรียน