th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

What is Aromatherapy Massage?

อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

What is Aromatherapy
Massage?

ซื้อตอนนี้ !!

เรียนฟรี

ระยะเวลาเรียน

น้อยกว่า 1 เดือน

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, Improve Career/Professional, e-Certificate

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล, บุคคล/หน่วยงานต่างประเทศ

กลุ่มผู้เรียน

นิสิต / นักศึกษา, นักศึกษาปัจจุบัน มฟล, บุคลากร / พนักงาน / อาจารย์ มฟล, ศิษย์เก่า มฟล

สาขา

Health / Beauty / Fitness / Drugs and Herbs / Medical

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

3 บท

ทักษะที่คุณจะได้รับ

This course provides an overview of the definition of aromatherapy massage. We will walkthrough the basic concepts and the history of how aromatherapy massage was developed. At the end, we will be looking into the benefits and also the precautions of aromatherapy.

2 ทักษะมืออาชีพ

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

คอร์สนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการนวดอโรมา และข้อปฏิบัติต่างๆ ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนคอร์สต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบประวัติการนวดอโรมาเทอราพี
3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบข้อบ่งใช้และประโยชน์
4. เพื่อให้ผู้เรียนทราบข้อควรระวัง และข้อห้าม

เกณฑ์การประเมินผล

1. ดูวีดิโอครบ
2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 80% ขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหารายวิชา

คอร์สนี้จะอธิบายภาพรวมของการนวดอโรมา ประกอบไปด้วย แนวคิดพื้นฐานและประวัติการนวดอโรมา ในตอนท้ายจะกล่าวถึงประโยชน์และข้อควรระวังของการนวดอโรมาเธอราพี

Basic Holistic Health Concepts

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Course reviews

0.0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Submit review

What is Aromatherapy
Massage?

ซื้อตอนนี้ !!

เรียนฟรี

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ