th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Chinese 1

School of Sinology

สำนักวิชาจีนวิทยา

Chinese 1

สั่งซื้อคอร์สตอนนี้ !!

เรียนฟรี

ระยะเวลาเรียน

2 เดือน

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, Learning management system

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

นักเรียน, เยาวชน, นักศึกษาปัจจุบัน มฟล

สาขา

Self-development, New skills, Improve efficiency

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

3 บท

ทักษะที่คุณจะได้รับ

The development and integration of all four Chinese language skills. The course includes studying Chinese vocabulary, sentence patterns, basic grammar, with an emphasis on everyday application in order to facilitate effective communication in various situations.

4 ทักษะมืออาชีพ

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

The development and integration of all four Chinese language skills. The course includes studying Chinese vocabulary, sentence patterns, basic grammar, with an emphasis on everyday application in order to facilitate effective communication in various situations.

วัตถุประสงค์

1. Learners have listening, speaking, reading and writing Chinese skills at the beginning level.
2. Learners have knowledge of pinyin and Chinese characters at the beginning level.
3. Learners have knowledge of pinyin and characters.

เกณฑ์การประเมินผล

1. ดูวีดิโอครบ
2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 80% ขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหารายวิชา

The development and integration of all four Chinese language skills. The course includes studying Chinese vocabulary, sentence patterns, basic grammar, with an emphasis on everyday application in order to facilitate effective communication in various situations.

๐ Chapter 1 Master An an
๐ Chapter 2 The scroll of
๐ Chapter 3 Pigeon post
๐ Chapter 4 Training

๐ Chapter 5 Answer supericsion
๐ Chapter 6 Dragon tai shan

๐ Chapter 7 Weng shun
๐ Chapter 8 Yp man

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

School of Sinology

สำนักวิชาจีนวิทยา

MFU Learning Innovation Institute

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii)

Course reviews

4.8
Rated 4.8 out of 5
4.8 out of 5 stars (based on 4 reviews)

So good

Rated 4 out of 5
October 12, 2023

ฉันชอบมาก

0618518015

ฟังพูดอ่านเขียน

Rated 5 out of 5
October 6, 2023

ใช้ในการทำงาน

สุดาพร สีวะสา

Submit review

Chinese 1

สั่งซื้อคอร์สตอนนี้ !!

เรียนฟรี

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ