th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Chinese 2

School of Sinology

สำนักวิชาจีนวิทยา

Chinese 2

สั่งซื้อคอร์สตอนนี้ !!

เรียนฟรี

ระยะเวลาเรียน

2 เดือน

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, Learning management system

ประเภท

Module Course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

นักเรียน, เยาวชน, นักศึกษาปัจจุบัน มฟล

สาขา

Self-development, New skills, Improve efficiency

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

3 บท

ทักษะที่คุณจะได้รับ

The development and integration of all four Chinese language skills, in which course material is a continuation from Interactive Chinese challenge 1 (Chinese 1). The course includes studying Chinese vocabulary, sentence patterns and basic grammar; in order to use Chinese in daily life in a broader environment with a larger emphasis on proper application of the language.

4 ทักษะมืออาชีพ

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

Continue to practice all 4 skills integrated from Chinese 1 course. Study basic Chinese sentences and grammar. Practice more speaking and listening skills in daily life situations. Writing in simple Chinese sentences. Emphasize daily life conversation

วัตถุประสงค์

1. Learners are able to understand basic Chinese sentences in daily life conversations.
2. Learners are able to read basic Chinese sentences and speak in basic Chinese conversations.
3. Learners are able to write and have a knowledge of Chinese characters and sentences.
4. Learners are able to use Chinese language in real life situations.

เกณฑ์การประเมินผล

1. ดูวีดิโอครบ
2. ทำแบบฝึกหัด Interactive ผ่าน 80% ขึ้นไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหารายวิชา

Continue to practice all 4 skills integrated from Chinese 1 course. Study basic Chinese sentences and grammar. Practice more speaking and listening skills in daily life situations. Writing in simple Chinese sentences. Emphasize daily life conversation

๐ Chapter 1 Master An an
๐ Chapter 2 The scroll of
๐ Chapter 3 Pigeon post
๐ Chapter 4 Training

๐ Chapter 5 Answer supericsion
๐ Chapter 6 Dragon tai shan

๐ Chapter 7 Weng shun
๐ Chapter 8 Yp man

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

School of Sinology

สำนักวิชาจีนวิทยา

MFU Learning Innovation Institute

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLii)

Course reviews

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 1 review)

So good

Rated 5 out of 5
April 7, 2024

So good

นาย เดชาพล ธรรมพร

Submit review

Chinese 2

สั่งซื้อคอร์สตอนนี้ !!

เรียนฟรี

คอร์สอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณ