th ไทย
th ไทย
th ไทย
th ไทย

Online course

Sports Massage Manners

ดร. ธีรศักดิ์ บุญวัง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Sports Massage Story

ราคาพิเศษ 599.-

799.-

25% Off

ระยะเวลาเรียน

3 ชั่วโมง

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, e-Certificate

ประเภท

Modular course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มวิชาชีพ, บุคคลทั่วไป

สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การนวดทางการกีฬา

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

8 หัวข้อ

Sports Massage Manners

ราคาพิเศษ

599

.-

799.-

25% Off

ระยะเวลาเรียน

5 ชั่วโมง

เป้าหมาย

Reskill/UPskill, e-Certificate

ประเภท

Modular course

ความร่วมมือ

บุคลากร, อาจารย์ มฟล

กลุ่มผู้เรียน

กลุ่มวิชาชีพ, บุคคลทั่วไป

สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การนวดทางการกีฬา

ระดับ

Beginner level

จำนวนบท

10 หัวข้อ

คอร์สนี้มีอะไรบ้าง

เทคนิคการวางมือ การลูบ การคลำ การยืด และพื้นฐานการนวดทางการกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับนวัตกรรมที่จะทำให้คุณสามารถเรียนและฝึกทักษะในเวลาเดียวกัน จะเป็นที่ไหนหรือเวลาใด ก็เรียนได้ และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบคอร์ส

วัตถุประสงค์และเกณฑ์

คอร์สนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานของการนวดทางการกีฬาในรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมการทดสอบแบบปฏิบัติเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมให้ครบและผ่านตามเกณฑ์การเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคอร์ส

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนจะสามารถจดจำเทคนิคการนวดทางการกีฬา
 2. ผู้เรียนจะสามารถนวดได้ตรงตามกล้ามเนื้อทีใช้งาน 
 3. ผู้เรียนจะสามารถใช้เทคนิคการนวดได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้เรียนจะสามารถใช้ส่วนของร่างกายในการนวดได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินผล

 1. ระบบจะคิดคะแนนผ่าน Assignment 100% ประกอบด้วย 6 หัวข้อ                          1) เทคนิคการวางมือขั้นพื้นฐาน 20%
  2) เทคนิคการลูบ 10%
  3) เทคนิคการบดขยี้ 20%
  4) เทคนิคการนวดกดจุด 20%
  5) เทคนิคการนวดผสมผสานทั้งสับ เคาะ ตี และทุบ 10%
  6) เทคนิคการยืดแบบทำให้ 20%
 2. หากผู้เรียนมีคะแนนรวมต่ำกว่า 80% ไม่สามารถสำเร็จคอร์สและกดรับใบประกาศนียบัตร
 3. หากผู้เรียนมีคะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับ 80%  สามารถสำเร็จคอร์สและกดรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

ถ้าหากคุณเรียนครบทั้ง 3 คอร์ส ซึ่งได้แก่ Sports Massage Story, Sports Massage Manners, และ Athletes’ Massage Application คุณสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรฉบับพิเศษได้อีก 1 ฉบับ!

เนื้อหารายวิชา

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนในคอร์ส Sports Massage Manners ประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ดังนี้

คลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 20 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 15 นาที

คลิปเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 8 นาที

คลิปเนื้อหาการเรียนรู้ 7 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 15 นาที

คลิปเนื้อหาการเรียนรู้ 10 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 40 นาที (มีนวัตกรรม)

คลิปเนื้อหาการเรียนรู้ 15 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 40 นาที (มีนวัตกรรม)

คลิปเนื้อหาการเรียนรู้ 7 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 15 นาที

คลิปเนื้อหาการเรียนรู้ 45 นาที และการทดสอบแบบปฏิบัติ 25 นาที

ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงที่จะชี้วัดผลงาน

ดร. ธีรศักดิ์ บุญวัง

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Course reviews

5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 2 reviews)

Very good course

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

คอร์สนี้ เรียนจบไว เนื้อหาแน่น ได้ความรู้ติดตัวดีมาก ๆ ครับ อยากให้มีอีกครับ

academywplanding

Great sport massage story

Rated 5 out of 5
February 15, 2023

ชอบมาก ๆ ที่คอร์สนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานการนวดทางการกีฬา ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ประโยชน์ และทฤษฎีต่างๆ อย่างละเอียด เรียนจบสามารถเข้าใจทุกประเด็นได้ดีเยี่ยม

academywplanding

Submit review

Sports Massage Manners

ราคาพิเศษ

599

.-

799.-

25% Off